||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ English

સેવા

અનાજ કીટ સહાય

સમાજના વંચિત , વ્યથિત અને સાવ નિરાધાર એવાં દરિદ્રનારાયણ પરિવારોને પ્રતિમાસ ₹૩૦૦ ની મર્યાદામાં જીવન જરૂરીયાતની કાચી ખાદ્ય સામગ્રીની અનાજ કિટ (બાજરી, ઘઉં, ચોખા, ખાંડ, ચા, મગદાળ, તેલ, મરચું, હળદર, ઘાણાજીરૂ) વિના મૂલ્ય (૪૦૬ પરિવારોને) આપવામાં આવે છે

અલ્લારામ ટીફીન સેવા

ઘરબાર વિનાના અને રસ્તે રઝળતાં અસહાય અને અશકતોને બપોર ના એક સમયે તૈયાર ભોજનની ટીફીન રોવા ( ૫૪ પરિવાર )

વસ્ત્ર સહાય

સાડી , સાદાં કે ગરમ વસ્ત્ર ( ધાબળા ) નું વર્ષમાં એક વખત વિતરણ . તથા સમાજમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં સન્માન પૂર્વક પહેરી શકાય તેવાં કપડાનું વર્ષમાં બે વખત વિતરણ

મીઠાઈ , ફરસાણ સહાય

ધાર્મિક તેમજ રાષ્ટ્રીય તહેવારો નિમિત્તે વર્ષમાં પાંચેક વખત મીઠાઇ – ફરસાણનું વિતરણ .

આરોગ્ય સહાય

સરકારશ્રી તથા દાતાશ્રીઓની આર્થિક સહાય થી માંદગીમાં વિનામૂલ્થ સારવાર .

પ્લાસ્ટિક કાપડ સહાય

ચોમાસામાં ઝુપડાં , માલ – સામાન અને માથું ઢાંકવા માટે પ્લાસ્ટીક કાપડનું વિનામૂલ્ય વિતરણ.

સંપર્ક માહિતી

શ્રી અમીરભાઈ બી. ઢબ્બુ (અમીરદાદા)
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી

સરનામું: C/o કાજલ ટ્રેડર્સ,
પાર્શીવલ પરા, ભારત પેટ્રોલ પમ્પની સામે,
મહુવા- ૩૬૪૨૯૦. ભાવનગર, ગુજરાત, ભારત

 દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન