||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ * PAN: AAPTS5861E English

શુભકામનાઓ

અમારી સંસ્થા ને લોકો તરફ થી ખુબજ સરાહના તથા આશીર્વાદ મળેલ છે , આપના આશિષ અને શુભકામનાઓ અમારા માટે અમૂલ્ય છે

શ્રી અલ્લારામ સહાયતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
પ્રો. એન. એન. વ્યાસ
Times Of India
એ. સી. આચાર્યશ્રી
પં. શ્રમનચંદ્ર વિજય મ. સા.
બચ્ચુભાઇ વિ. પટેલ
ભાવનાબેન આર. મક્વાના
શ્રી અલ્લારામ સહાયતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
લી. ર્ડો. કલસરીયા
વિજય જગવલ્લભસુરીશ્વરજી મહારાજ
લિ. વિજયપ્રબોધચંદ્ર સુરિ
શ્રમણચંદ્ર વિજય
સંપર્ક માહિતી


  સરનામું: શ્રી અલ્લારામ સહાયતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ જી – ૫ , સહયોગ કોમ્પ્લેક્સ , ટી।સી।પેટ્રોલ પંપ પાસે, મહુવા – ૩૬૪૨૯૦ . જિ. ભાવનગર

  દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન