||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ English

અનાજ કીટ સહાય છબીઓ

સમાજના વંચિત , વ્યથિત અને સાવ નિરાધાર એવાં દરિદ્રનારાયણ પરિવારોને પ્રતિમાસ રૂા , ૨પ૦ ની મર્યાદામાં જીવન જરૂરીયાતની કાચી ખાદ્ય સામગ્રીની અનાજ કિટ ( બાજરી , ઘઉં , ચોખા , ખાંડ , ચા , મગદાળ , તેલ , મરચું , હળદર , ઘાણાજીરૂ ) વિના મૂલ્ય ( ૪૦૦ પરિવારોને ) આપવામાં આવે છે

સંપર્ક માહિતી


  સરનામું: શ્રી અલ્લારામ સહાયતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ જી – ૫ , સહયોગ કોમ્પ્લેક્સ , ટી।સી।પેટ્રોલ પંપ પાસે, મહુવા – ૩૬૪૨૯૦ . જિ. ભાવનગર

  દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન